Analiza anket

sezona 2014/2015

Ob zaključku abonmajske sezone 2014/2015 smo vas v anketi spraševali po vašem mnenju o gledanem programu in o dejavnikih, ki vplivajo na odločitev za nakup. Prosili smo vas za oceno posameznih predstav in koncertov ter našega dela. Od vseh poslanih anket se je odzvalo okrog 30% gledaliških abonentov in dobrih 27% obiskovalcev narodno-zabavnega abonmaja. Za vaš čas in pozornost se vam najlepše zahvaljujemo.

Rezultati

Gledališki abonma

Celotnemu izboru predstav ste dali povprečno oceno 4,3. Najbolj vas je navdušila druga predstava Boris, Milena, Radko 4,7, v 59% je za vas najpomembnejši dejavnik pri odločitvi za nakup abonmaja zvrst predstave, sledita ji cena in prepoznavnost igralcev, ki bodo sodelovali v programu. Večina si v naslednji sezoni želi komedij.S pridobljenimi odgovori smo vsekakor dobili določen pregled o kakovosti programa, prostorov, osebja. S svojim mnenjem ste nas opozorili na nekatere nepravilnosti in težave ter nam pomagali oblikovati program v prihodnje. Bolj kot pomanjkljivosti dvorane, slabša vidljivost in slišnost (zlasti na stranskih sedežih v spodnji polovici dvorane) vas moti neprimerno vedenje nekaterih obiskovalcev (zamujanje na predstave, klepetanje pred in med predstavo ter vklopljeni mobiteli). Potrudili se bomo upoštevati vaše pripombe (izbor zvrsti in naslovov predstav, opozorilo o izklopu mobitelov ...) in ugoditi vašim željam, vendar pa nekatere stvari s tehničnega vidika niso mogoče. Vsekakor nas najbolj veseli dejstvo, da ste v 83% potrdili, da boste naši abonenti tudi v naslednji sezoni.

Abonma narodno-zabavne glasbe

Celoten izbor programa abonmaja narodno-zabavne glasbe ste v 63% ocenili kot odličen. Najbolj všeč vam je bil 2. koncert z ansambloma Modrijani in Slovenski zvoki ter gostom Markom Pezdircem. S svojimi predlogi za v prihodnje, ki jih je precej, nam pomagate oblikovati program. Med največkrat omenjenimi so ansambel Toneta Rusa, ansambel Saše Avsenika, Poskočni muzikantje, Modrijani, Primorski fantje …, kot gostje pa naj bi sodelovali Tadej Toš, Stanka Kovačič, Mama Manka, Boris Kopitar, Alfi Nipič … Ni bilo zaslediti kakšnih posebnih pripomb, razen tega, da je ozvočenje včasih premočno, na kar bomo še posebej pozorni.

CICI abonma

Ker je vaše mnenje vsekakor naše vodilo, smo povabili tudi vas, starše otrok, ki so CICI abonenti, da nam ob zaključku sezone pošljete izpolnjene ankete in tako s svojimi predlogi ter mnenji vplivate na vsebino otroškega abonmaja v prihodnje. Z vašo pomočjo bi se resnično radi otrokom in vam čim bolj približali, zato nam je vsako vaše mnenje dragoceno, žal pa nismo prejeli povratnih informacij, saj skorajda ni bilo vrnjenih anket. Pri samih predstavah smo ugotavljali, da največ vaše slabe volje povzroča odločitev, da staršem ne dovolimo sedeti v prvih dveh vrstah, čeprav se je v nekaj primerih to vendarle zgodilo. Te vrste so namenjene otrokom, ki lahko predstave sami spremljajo. Za naslednje sezone bomo
nabavili blazine, s katerimi bodo otroci postali »večji« in jih tako ne bodo motile visoke glave odraslih pred njimi.