1. razstava iz rednega programa

Savinov likovni salon

November 2015 

ZASTRTA EROTIKA: TODORČE ATANASOV (slike) in MIHA MALEŠ (slike in monotipije)
Dialog med čustveno globino in likovno prvino ženskega telesa.

Redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju.

Preizkušanje lastnega stanja duha in neizbrisljivega v življenju – lepote, ljubezni in erotičnih namigov ter iskanje vsega smiselnega v človeških odnosih, so kode, ki jih prebiramo v ustvarjalnosti enega najpomembnejših slovenskih likovnih umetnikov starejše generacije, Mihe Maleša (1903-1987)

Njegova izbrana dela z izrazitim liričnim pridihom, nastala v tridesetih in kasnejša iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, bodo vstopila v dialog z novejšimi slikarskimi deli Todorče Atanasova (1953), ki v figuri in ženskemu telesu odkriva vsebinske, psihološke in likovne prvine. Kjer v ekspresivni barvni  atmosferi, s katero izgrajuje ploskovne strukture in vanje v različnih položajih polaga golo telo in obraze, nastajajo najrazličnejši miselni, čustveni in domišljijski prebliski, zlivajoč se v zanimivo vizualno branje. Todorče Atanasov (1953, Sveti Nikola v Makedoniji) je leta 1977 diplomiral na oddelku za slikarstvu na ALU v Ljubljani, kasneje je še zaključil specialko iz slikarstva in grafike.

Galerija slik