2. razstava izven rednega programa

Savinov likovni salon

September 2015
150 let Pošte v Žalcu - Filatelistično društvo Žalec