Fran Roblek

Fran Roblek

Hmeljar, gospodarstvenik, politik

Izdal in založil ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, www.zkst-zalec.si

Uredila Uroš Govek, Karmen Kreže

Lektorirala Lea Felicijan

Oblikovala Majda Potočnik

Tisk: Tiskarna Koštomaj, d.o.o., Celje

Naklada: 300 izvodov

Žalec, september 2015

Projekt sta skupaj izvedla ZKŠT Žalec in Medobčinska splošna knjižnica Žalec.

Pri izvedbi sta prijazno pomagala Zdenka in Danilo Goriup.  Izvedbo projekta je omogočila Občina Žalec.


Galerija slik