Babette

Dnevniki Barbare Širca, matere skladatelja Rista Savina, 1849, 1850, 1851

Rolanda Fugger Germadnik in

Janko Germadnik

Babette

Založil: ZKŠT  Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Žalec, 2009

Cena: 30 eur

Kratek opis:

Med zapuščino skladatelja Friderika Širce, bolj znanega kot Risto Savin, so dolgo molčali trije na gosto popisani zvezki. Gotska pisava, pogovorna nemščina in mestoma težka čitljivost so desetletja uspešno odganjali slučajne radovedneže. Zapiski, izkazalo se je, da gre za dnevnike Savinove matere Barbare Širca, so končno spregovorili in predstavljajo ne le zanimiv vpogled v neko osebno življenjsko dramo, ampak tudi v utrip žalskega življenja sredi 19. stoletja.   

Dodatek:

Barbara je svoj dnevnik pisala redno, tako da je mogoče iz zapisov dodobra rekonstruirati dnevni trški utrip, še zlasti, ker se je živo zanimala za sosedstvo, rada hodila na zabave, ki so bile na voljo in se zanimala tudi za novosti  - tako si je na primer sama šla v Celje peš ogledat prihod prvega vlaka. Iz njenih zapisov je moč čutiti utrip trške družine, ki se ukvarja in tudi živi od trgovine. Dobro so razvidni tudi medsebojni odnosi v tako imenovani razširjeni družini, v kateri poleg osnovnega para in njunih otrok živijo še mati in sestre. Iz dnevniških zapiskov je razvidna borba med ženskami za hierarhijo in položaj v družini na eni strani in položaj moškega, ki je bil kot nosilec družine izvzet iz notranjih trenj, saj se je udejstvoval v javni sferi.

Dnevnik ni le prijetno branje, ampak tudi vpogled v notranje življenje ženske v vlogi zakonske soproge iz prve polovice 19. stoletja. Z dodanimi opombami, komentarji in uvodno študijo bi pomenil bogat vir podatkov ne le za etnologe in kulturne antropologe, ampak tudi za domačine, saj hiše in imena v trgu naenkrat dobijo svoje zgodovinsko in človeško ozadje.

Dnevniške zapiske, ki so nastali v letih 1849/51, sta prevedla in s komentarji opremila Rolanda Fugger Germadnik in Janko Germadnik.


Galerija slik