Glasba, Gib in Mit v podobi

odprtje razstave

Glasba, Gib in Mit v podobi

Razstava v Savinovem likovnem salonu v sodelovanju z 10. BUMfestom

[Glasba, Gib in Mit v podobi]

V četrtek, 21. januarja 2016, ob 18. uri, smo v Savinovem likovnem salonu v Žalcu odprli razstavo Glasba, Gib in Mit v Podobi

ANA PEČAR (video, fotografija) in

LUIS CASANOVA SOROLLA (risba, video, digitalni odtis)

Razstava je delo dveh ustvarjalcev, ki izhajata iz različnih kulturnih prostorov in delujeta v mednarodnih razsežnostih, a sta oba v svoji umetniški praksi zavezana izročilom avtohtonih kultur in njihovih skupnosti. Le da vsak zase in v drugem prostoru iščeta »hibridne« zapise starih kultur ter njihove pripovedi in vrednosti transponirata skozi različne izraze in medije.

Luis Sorolla Casanova (1984, Peru/Avstrija/Anglija) je izrazito eksperimentalno naravnan. Njegov ustvarjalni zagon sta glasba in ples/performans, ki ju postavlja v prostorski okvir, tako da plesalec/plesalka izvaja izbrano koreografijo ob spremljavi glasbe po papirju, posutem z barvnim pigmentom. Pri tem plesalec z drsečimi koraki, gibi telesa in piruetami ustvarja likovni zapis – gibko prepleteno linijo - kot poetični ekvivalent glasbi; ali pa umetnik s kamero sledi glasbenemu dogodku in nato s pomočjo tehnologije premešča različne plasti čutnih in zvočnih pomenov v trajno vizualno sled ter s tem trenutek dogajanja preobrazi v glasbeni diagram, njegovo sled pa prepusti domišljiji pogleda.

Medtem ko Ana Pečar (1977, Slovenija) deluje in živi na križišču novih tehnologij in starih religij. Z njimi vzpostavlja zanimiv diskurz, ki razsvetljuje preteklost, se dotika sedanjosti in misli prihodnost. Pri svojem delu je v direktnem stiku s prostorom, ki ga obravnava; s pomočjo kamere raziskuje skrivnostne moči prastarih oblik, simbolov, lingvističnih znakov in zvokov pri raznolikih avtohtonih družbah (kozmologijo starovercev v zahodnem predelu Slovenije in animizem ter samozavedanje pri Yukaghirih v Sibiriji). Na ta način ustavlja čas in odpira prostor neresnični resničnosti davno živetega, v katerem prepoznava mnoštvo resnic in novih miselnih modelov za dojemanje sveta, ki so neizkoriščena rezerva naše civilizacije.

Avtorja in njuna dela je predstavila kustosinja razstave Alenka Domjan.

Razstava, ki sodi v redni program projekta Prostor, telo in medij v prehajanju, bo na ogled do 25. februarja 2016.

Galerija je odprta od 9. do 17. ure v dnevih od ponedeljka do petka ter od 9. do 12. ure ob sobotah.