Razstave v Savinovem likovnem salonu

SEPTEMBER

8. - 30. september 2016

Naslov: PODOBE HMELJARSTVA

Avtorji: Člani likovne sekcije KUD Žalec

Mentor: Uroš Potočnik

Pokrajina Savinjske doline nosi specifiko pogleda, ki se razpenja v daljavo in v »zelenem misteriju« odkriva mnoštvo drobnih življenjskih zgodb. V nahrbtniku spominov so podobe preteklosti, pa tudi sedanjost živi. Občutena v tančicah poletnih meglic, ki se kot zastor dvigajo pred prizori obiralcev hmelja, na jesen pa se preobrazijo v spokojno arhitekturo savinjskih
katedral. Od nekdaj so bili ti izginjajoči prizori poželjivi zapisi likovnim ustvarjalcem.

OKTOBER

6. - 29. oktober 2016

Naslov: SLIKE NA KERAMIKI

Avtor: Vlado Novak

Likovni ustvarjalec Vlado Novak je črpal tehnološko znanje v Keramični industriji Liboje. Glina je postala edina žlahtnost v njegovih rokah; neke vrste zaobljuba materiji kot živi tvorbi,
ki z mehkobo raste v nabreklo površino slike. Njegov priljubljen motiv je ženska figura, zaobljena v stasu, ali pa čista asociacija razpoloženja, ujeta v ritmu barvne poteze. Čeprav njegova
likovna ustvarjalnost drsi med dekorativnim in pripovednim, je vselej kipeča iz strasti biti slikar.

NOVEMBER

3. - 26. november 2016

Naslov: OKRUŠKI SVETEGA

Avtorja: Valentin Oman in Katja Oblak Iz cikla Prostor, Telo in Medij v prehajanju

Kustosinja: Milena Zlatar

Umetnika stopata v skupni prostor z razmišljanjem o človeškem telesu. V njem prepoznavata najglobljo intimnost, trepetanje duha in dejstvo njegove življenjske določenosti in končnosti. Oba se dotikata skrivnostnih in mejnih duhovnih dimenzij, Katja Oblak preko svojega telesa – v kreativnem gibu butoh plesa, ki postane kip - odlitek njenega lastnega telesa, izpraznjen fizične prisotnosti, a napolnjen z energijo duha, tukaj in zdaj. Valentin Oman pa v svoji značilni, arhaični barvni teksturi vznemirja podobo telesa in ustvarja njegov privid v brezčasnem prostoru.

DECEMBER

8. - 30. december 2016

Naslov: SMISEL IN SPOMIN - univerzalnost Cankarjevega sporočila

Avtorica: Lela B. Njatin

Kustosinja: mag. Alenka Domjan

Jedro vsebine se skriva v besedi Smisel - pomenski in vizualni element kulturne identitete, ki izhaja iz Cankarjevega dela HLAPCI. L. B. Njatin izpostavlja univerzalnost njegovih besed in jih premešča iz osebnega v kolektivni pomen. Celoto razstave bodo tvorili povezujoči sklopi: beseda SMISEL, ki bo v interaktivnem odnosu do gledalca, performans
umetnice in umetnostnozgodovinski del – risbe Ivana Cankarja in njegova esejistična dela o impresionizmu. Savinov likovni salon bo postal spominski prostor Cankarjeve ustvarjalne širine in njegovih kritičnih sporočil.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

JANUAR - FEBRUAR 2017

12. januar - 13. februar 2017

Naslov: ZVENEČI KAMNI

Avtorici: Alenka Vidrgar in Dragica Čadež Lapajne

Iz cikla Prostor, Telo in Medij v prehajanju

Spremno besedilo: Barbara Sterle Vurnik

V sodelovanju s Festivalom Ljubljana in BUMfestom Žalec

Projekt je nastajal skupaj z avtorsko glasbo skladatelja Pavla Mihelčiča Zeleno polje, rdeča prst. Slednja je tudi vzrok likovnega procesa, ki je usmerjen v raziskovanje zvoka dveh različnih materialov: kamna in gline. Kiparka Alenka Vidrgar se je lotila trde materije, kamna in njegovega občutljivega notranjega tkiva ter ga preobrazila v kiparsko formo s funkcijo
– glasbila, medtem ko je Dragica Čadež Lapajne zmodelirala glino v glasbena telesa. Razstava nosi značaj več medijske umetnosti (glasbene in likovne) in hkrati vzpostavlja dialog med materiali ter estetiko dveh kipark, ki sta ustvarili zanimive haptične artefakte za zvočne prevode.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

FEBRUAR - MAREC 2017

16. februar - 20. marec 2017

Naslov: ARHITEKTURE ČUSTEV

Iz cikla Prostor, Telo in Medij v prehajanju

Avtorja: Iztok Maroh in Kristina Rutar

Kustos: Matjaž Brulc

Razstavo tvorita umetnika, oba vezana na obdelavo keramike, pri čemer s spontanostjo in čutnim vživetjem v material in njegove danosti prestopata pravila tega likovnega medija. Vsak zase na specifičen način vodita gledalca v svoj intimni svet, povezan tudi z erotičnimi namigi. Subjektivno zaznamovana ženska telesa bivajo v nenavadnih arhitekturnih ambientih (Iztok Maroh) in njihove svobodne kreacije, od fantazijskih bitij do abstraktnih form, umetnika postavljata v zanimive medsebojne prostorske odnose (Kristina Rutar).

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

MAREC - APRIL

23. marec - 25. april 2017

Naslov: STIČIŠČA IN RAZHAJANJA

Iz cikla Prostor, Telo in Medij v prehajanju

Avtorja: Fortunat Bergant in Marko Jakše

Kustosinja: Katarina Kukovič

V sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem

V dialogu bodo slike enega najbolj samosvojih baročnih slikarjev na Slovenskem, Fortunata Berganta in umetnika mlajše generacije, Marka Jakšeta. Slednji je stopil na slovensko sceno s šokantnimi vizualnimi metaforami in prevrednotil krščansko miselnost, zakoreninjeno v slovenski mitologiji. Po eni strani provokativne, po drugi melanholične slike Marka Jakšeta se vsebinsko necenzurirano preigravajo s čemerkoli. Njegovo slikarstvo dosega prefinjenost starih mojstrov in psihološko globino, značilno tudi za slikarstvo F. Berganta, hkrati pa govorijo o sodobnosti in njeni subverzivnosti.

Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

MAJ - JUNIJ 2017

4. maj - 6. junij 2017

Naslov: ČRKA IN RECIKLAŽA

Avtorji: učenke in učenci OŠ SSD

Kustos: Matija Plevnik

Likovna vzgoja ponuja široke možnosti aktivnega sodelovanja in ustvarja pogoje za kreativno delo. Je pomemben cilj vzgoje in izobraževanja s poudarkom na treh povezovalnih elementih človekove eksistencialne nujnosti: zaznavanju, mišljenju in praktičnemu delovanju. Zato so pregledi vsakoletne produkcije tega področja tudi kazalniki, ki govorijo o stopnji presežkov.

 

CIKEL POLETNE PREDSTAVITVE

Likovna ustvarjalnost v lokalnem okolju

Ustvarjalnost, ki ni vezana na formalno akademsko izobrazbo, ampak raste in se razvija iz ljubezni do lepega, je pomemben dejavnik določene družbene sredine. Zato ZKŠT Žalec vsako poletje predstavi tri avtorje, poletje 2017 bodo tako zaznamovali:

JUNIJ

8. junij - 4. julij 2017

Avtor: Stane Petrovič Čonč

Avtor ustvarja zanimive barvne teritorije, ki se odmikajo od realnega v prostor slikarske imaginacije, kjer se invazija svetlobe in barve zliva v vedro psihično substanco.

JULIJ

6.julij - 31. julij 2017

Avtorica: Tatjana Hren

V njenem slikarstvu se prepleta tematski kompromis, ki se razpenja med svetom intimnih, ponotranjenih vzgibov in zunanjo prostorsko formalizacijo. A pri tem ne izgublja pomena o tistem, kar jo obdaja; v njem išče pripoved in odtis realnosti, pa naj gre za figuro v urbanem prostoru ali sublimno podobo krajine, ki se boleče dotika arhitekturnih kulis, ki jih ustvarja človek.

AVGUST

3.avgust - 4.september 2017

Avtor: Vasja Grabnar

Njegova dela namigujejo na družbeno angažirano tematiko, na pomenljiv koncept vsakdanjega, utečenega in v družbene norme vpetega življenja. Njihova ikonografija izhaja iz figuralnih iger in poudarja življenjsko realnost v preprostem, fotografsko natančnem likovnem zapisu.

Galerija slik