Kekec

Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana

6. in 7. november 2017

Gre za plesno-gledališko uprizoritev Kekčeve zgodbe, v kateri se uporabljeni rekviziti transformirajo v gibalno-scenske kadre – tako deske, palice in vrvi služijo kot skalne stene, hribi, orodje. Kekčev premeteni pogum je tako rekoč samoumeven, Rožletova  bojazljivost prav tako, pa tudi Mojčina slepota, Pehtina odljudnost in Bedančev strah pred skovikanjem. Ni pa samoumevno vezivo že  znanih lastnosti in odnosov; to najprej predstavlja igralska sproščenost, ki se uspe približati otroški občutljivosti, in ji obojega  pravzaprav sploh ni treba igrati, le biti (otrok) je potrebno. Nato pa so tu še gibalne in akrobatske spretnosti nastopajočih, ki po zaslugi režiserjeve oziroma koreografove invencije povežejo znano z neznanim. Tako je pred nami v resnici‚ gibalna premetanka s tekstom‘.

Avtorji: Josip Vandot/Draga Potočnjak in Olga Grad

Režija: Branko Potočan

Dramaturgija: Tomaž Toporišič

Scenografija: Branko Potočan

Kostumografija: Nataša Recer

Glasba v živo: Matej Recer

Koreografija: Branko Potočan

Igrajo:

Olga Grad: Pehta
Ivan Peternelj: Rožle
Draga Potočnjak: Brincelj
Matej Recer: Bedanec
Romana Šalehar: Mojca
Dušan Teropšič: Kekec


Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, 50 minut, primerna za učence druge triade.