Dvorec Novo Celje

Dvorec Novo Celje se uvršča med najpomembnejše spomenike profane baročne arhitekture na slovenskih tleh.

Baročni dvorec Novo Celje je, na mestu ali v bližini stare graščine Plumberk, leta 1756 začel graditi Anton grof Gaisruck kot novo središče celjske gospoščine, ki jo je kupil od cesarice Marije Terezije. Od tod izvira tudi njegovo ime. Gradnjo je leta 1764 dokončal njegov brat Janez Karl grof Gaisruck.

Načrte za dvorec je izdelal kranjski deželni stavbni mojster Matija Persky, graški arhitekt Jožef Hueber pa je zasnoval nov portal v grajski park. Pri opremljanju dvorca so sodelovali številni umetniki, med njimi slikar Anton Lerhinger iz Rogatca in graški kipar Veit Königer.

Gaisrucki so dvorec posedovali do leta 1825, ko je celotna posest prišla na boben in jo je kupil Anton Čokl pl. Ruhetal. Leta 1835 je postal novi lastnik posesti Jožef Ludvik Hausmann, oče prve slovenske pesnice Fany Hausmann, ki je z njim živela v dvorcu. Hausmann je povečal posest in moderniziral gospodarstvo, pri čemer se je zadolžil, zato je leta 1849 dvorec prodal Karlu princu Salmu.

Leta 1919 je posest kupil baron Turkovič in dvorec leta 1930 prodal Dravski banovini, ki ga je preuredila v umobolnico. Baročne kipe s stopnišča, slikane tapete - chinoserije, del opreme in ostanke arhiva so takrat prenesli v ljubljanski Narodni muzej, večino inventarja pa je lastnik že prej razprodal.  Za potrebe nove namembnosti je dvorec v tem času doživel številne predelave oz. prezidave in tako izgubil veliko umetniško-spomeniških lastnosti. Prav tako so bile za nove namene močno spremenjene in degradirane parkovne površine.

Med drugo svetovno vojno so Nemci Novo Celje spremenili v lazaret, dotedanje bolnike pa odpeljali v Hartheim pri Linzu, kjer so jih usmrtili.

Po letu 1945 je bila v dvorcu bolnišnica za pljučne bolezni, med 1970 in 1980 dom starejših občanov, leta 1983 ga je prevzela delovna organizacija Hmezad Agrina Žalec, od 1995 pa je v lasti Občine Žalec.Leta 2001 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo dvorca in parka, po kateri postopno potekajo obnovitvena dela. Čeprav je dvorec prazen in nima prave funkcije, se tu odvijajo nekatere že tradicionalne prireditve:

  • Kresnični večer in poletna muzejska noč - 21. junij,
  • slikarska šola Rudija Španzla Chiaroscuro - druga polovica avgusta,
  • Pohod po hmeljski poti - zadnja sobota v avgustu,
  • adventni sejem in koncerti - vse adventne nedelje.

V 2013 je dvorec gostil odmevno pregledno razstavo 1973-2013, Jožeta Domjana, grafičnega ustvarjalca. 

V letošnjem letu pa pregledno razstavo ob 10. letnici umetniške ginmazije Celje Center - Koraki ... za jutri! Razstavo si je moč ogledati do 31. 7. 

Galerija slik