Duo Timber

citrarski koncert

Prijazno vabljeni na prvi citrarski koncert, v nedeljo, 3. oktobra 2021, ob 17. uri v avli Doma II. slovenskega tabora Žalec.

Predstavili se bosta Tina Ostruh (flavta) in Irena Anžič (citre), ksodelujeta že več let. Njun repertoar je raznolik. Trenutno je v centru njunega ustvarjanja ritmična in zanimiva glasba, ki vedno znova preseneča. 

Tina Ostruh (*1985) je diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani (2012) kot akademska glasbenica flavtistka in kot profesorica flavte. Istega leta je zaključila tudi študij na FIlozofski fakulteti v Ljubljani, na temo forenzične lingvistike. V času študija je svoje glasbeno izobraževanje izpopolnjevala (klasična in sodobna glasba) na Royal Conservatoire of Scotland v Glasgowu. Je prejemnica večih priznanj in nagrad v mednarodnem in slovenskem prostoru. Intenzivno se ukvarja z interdisciplinarnostjo pedagoškega procesa poučevanja glasbe/flavte, kognitivnim razvojem in delovanjem možganov (učenka po možganski operaciji je zelo uspešno zaključila glasbeno izobraževanje). Sodeluje pri različnih projektih, tako solistično kot komorno, posnela je več zgoščenk (Od tu in tam, Kažipot, Act of Hybris). Nekaj let je vodila tudi različne orkestre (Mali pihalni orkester GŠ Celje, Mladinski orkester I. gimnazije v Celju, orkester OŠ Vojnik). Poučuje na glasbeni šoli v Celju in I. gimnaziji v Celju (umetniška smer). 

Med drugim je sodelovala z orkestri (Mladinski pihalni orkester, Mladinski simfonični orkester GŠ Celje, Pihalni orkester MO Celje, Pihalni orkester Šmarje pri Jelšah, Simfonični orkester Royal Conservatoire of Scotland) ter drugimi zasedbami: komorna zasedba tolkal GŠ Celje, KUD Aperion Žalec (ekperimentalna operno-klasična rock skupina), Trio Artrioaltriart (flavta, klarinet, klavir), duet Jacob-Gallius (violončelo, flavta), duet KA-TI (citre, flavta), duet TinEr (harfa, flavta) ter Red note ansambel za sodobno glasbo v Edinburgu. 

Irena Anžič (*1985) je diplomirala na Visoki šoli za glasbo v Münchnu (2007), kjer je istega leta opravila tudi umetniško specializacijo na citrah. Je prejemnica več priznanj in nagrad v mednarodnem in slovenskem prostoru. Ukvarja se s promocijo citer ne samo kot ljudski inštrument, temveč tudi v resnejši glasbeni sferi. Sodeluje pri različnih projektih, tako solistično kot v različnih komornih zasedbah, posnela je več zgoščenk (Zither moves, Vrtavka, Cvetje v Bachu), je avtorica učbenika za citre v več delih za standardno uglasitev ter več zbirk pesmi za najmlajše, na njeno pobudo je več komponistov skladalo za citre in še. Poučuje na glasbenih šolah v Celju in v Slovenski Bistrici.

Med drugim je sodelovala s Slovensko filharmonijo, simfoničnim orkestrom SNG Maribor, na Prešernovi proslavi, s STOP ... Več let je organizirala citrarski seminar in razstavo v Celju ter bila podpredsednica Citrarskega društva Slovenije. Je soavtorica učnega načrta za citre za srednjo glasbeno šolo. Njeni učenci dosegajo lepe rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih. (www.irena-citre.si)

Udeležba na dogodku je možna samo s predložitvijo PCT (preboleli, cepljeni, testirani) dokazila.

Galerija slik