Vožkovo gledališče 2017/2018

Tri predstave se bodo odvijale v dopoldanskem času v Vrtcih Občine Žalec (cena vstopnice 4 EUR), predstava Maček Muri pa v Domu II. slovenskega tabora (cena vstopnice 5 EUR). Več informacij bodo starši dobili na roditeljskih sestankih v vrtcih.