Obvestilo Občine Žalec o sofinanciranju obnove uličnih fasad

Staro trško jedro Žalca in historično jedro Petrovč

Občina Žalec obvešča lastnike stavb na območju starega trškega jedra Žalec in območju historičnega jedra Petrovč, ki sta zavarovani kot kulturna spomenika,  da sofinancira obnovo uličnih fasad. Prijavite se lahko na objavljeni javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec, ki jih bo v letih 2015 in 2016 občina sofinancirala iz občinskega proračuna.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani www.zalec.si  (javni razpisi) ali na Uradu za negospodarske javne službe Občine Žalec.