Podpisana gradbena pogodba

za izgradnjo prizidka k Domu II. slovenskega tabora v Žalcu

V petek, 17. julija 2015, sta gradbeno pogodbo za izgradnjo prizidka k Domu II. slovenskega tabora v Žalcu podpisala župan Občine Žalec Janko Kos in direktor CE-Invest, d.o.o., Trebnje, Franc Cvetan.

Foto: T. Tavčer