Občina Žalec praznuje

6. septembra v spomin na II. slovenski tabor, ki je bil v Žalcu leta 1868

Pridružite se nam na prireditvah, s katerimi bomo praznik proslavili:

29. 8.      7.00       13. rekreativni kolesarski maraton Zelene doline,

                            start ob 9.00 pri Mlekarni Celeia, Arja vas

29. 8.      8.00        Pohod po hmeljski poti, Ekomuzej*

  3. 9.    16.00       Odprtje kanalizacije na Rimski cesti v Šempetru,

                            dogodek na dvorišču poslovne enote Elektra Celje

  3. 9.    19.00       Obrazi, odprtje razstave likovnih del članov likovne sekcije KUD Žalec,

                            salon*

  4. 9.      9.00       Kegljanje, pikado, krogi, DU Levec, Petrovče

  4. 9.    19.00       Žalska noč mladih, ŠCŽ*

  5. 9.      8.00       Vaške igre na Ložnici pri gasilskem domu

  5. 9.    18.00       Prevzem novega gasilskega vozila PGD Ložnica

                             pri gasilskem domu na Ložnici

  5. 9.    20.00       Gasilska veselica z ansamblom Donačka in Rock Partyzani

                             pri gasilskem domu na Ložnici

  6. 9.    11.00       Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Žalec

                             s podelitvijo priznanj in odprtje prenovljene OŠ Petrovče

  7. 9.    17.00       Od Celja do Žalca, odprtje 10. mednarodnega folklornega festivala,

                             Šlandrov trg

  8. 9.    15.30       Srečanje podjetnikov, Ribnik Vrbje ali Ekomuzej* (v primeru

                            slabega vremena)

10. 9.      9.00       Od Celja do Žalca, 10. mednarodni folklorni festival,

                            nastop za osnovnošolce

11. 9.    16.30       Vebrov teniški memorial, ŠCŽ*

12. 9.    20.00       Od Celja do Žalca, 10. mednarodni folklorni festival,

                           gala koncert, I. OŠ Žalec

13. 9.     8.00       Balinarski turnir, ŠCŽ*

13. 9.     9.00       Družina kolesari, start pred Kolesarskim klubom Žalec

13. 9.   16.00       Odprtje dela pločnika Šnajder–Volf, Galicija

17. 9.   19.00       Mož, ki je sooblikoval Savinjsko dolino, razstava ob 150-letnici rojstva

                           Frana Robleka, Ekomuzej*

18. 9.   18.00       Odprtje razstave ročnih del članov študijskega krožka Deteljica

                           Univerze za III. življenjsko obdobje Žalec, MSK*

19. 9.     9.30       Tek po ulicah Žalca, Šlandrov trg

22. 9.     8.00       Balinanje, DU Žalec, ŠCŽ*

24. 9.   19.00       Razstava ob 150-letnici pošte v Žalcu, salon*

25. 9.   19.00       Slavnostna seja sveta Mestne skupnosti Žalec s podelitvijo priznanj,

                            Gasilski dom Žalec

26. 9.                   Ob svetovnem dnevu turizma:

             9.00       - brezplačen voden ogled Žalca, zborno mesto pri Savinovi hiši

           10.00       - predstavitev turističnih društev Občine Žalec, Ribnik Vrbje (do 13.00)

           11.00       - otroške delavnice in jezdenje ponijev,

                            Ribnik Vrbje (do 13.00)

                          - krožni avtobusni prevoz med Ekomuzejem*, Rimsko nekropolo in

                            Ribnikom Vrbje (9.00–13.00)

                          - 50 % popust za ogled Ekomuzeja*, Rimske nekropole in Jame Pekel

27. 9.   14.00       Pozdrav jeseni pred Jamo Pekel ob svetovnem dnevu turizma

Legenda:

ŠCŽ* - Športni center Žalec

salon* - Savinov likovni salon

MSK* - Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Ekomuzej* - Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije

Na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Žalec, ki je bila v prenovljeni osnovni šoli v Petrovčah 6. 9. 2015, so bila podeljena priznanja Občine Žalec:

1. ZLATA ZNAČKA OBČINE ŽALEC:
- MESTU KRUŠEVAC za dolgoletno prijateljsko sodelovanje in prispevek k razvoju občine Žalec
- PODJETJU SICO ŽALEC za poslovno uspešnost in gospodarski ter družbeni razvoj kraja in občine
- PODJETJU UNIFOREST DOBRIŠA VAS za poslovno uspešnost in gospodarski ter družbeni razvoj kraja in občine

2. PLAKETE OBČINE ŽALEC so prejeli:
- TATJANA KRAJNC IZ STUDENC za aktivno in uspešno delo v Društvu upokojencev Ponikva
- JOŽE STEPIŠNIK IZ DREŠINJE VASI za ohranjanje kulturne dediščine
- DANICA VONČINA IZ GRIŽ za dolgoletno in požrtvovalno delo v Krajevni skupnosti Griže
- DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELIKA PIREŠICA – GALICIJA za uspešno delo in sodelovaje s krajevno skupnostjo
- DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI ob 30-letnici ustanovitve in aktivno delo v kraju

3. GRB OBČINE ŽALEC so prejeli:
- MATJAŽ GORŠEK IZ PETROVČ za uspešno vodenje podjetja, za razvoj kraja in pomoč širši družbeni skupnosti
- VIKTORIJA REHAR IZ ŽALCA za dolgoletno uspešno delo na področju zdravstvene vzgoje in promocije zdravja
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DREŠINJA VAS ob 100-letnici ustanovitve in za uspešno delo
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOBRIŠA VAS PETROVČE ob 70-letnici ustanovitve in za uspešno delo

4. ZA ČASTNEGA OBČANA OBČINE ŽALEC JE ŽUPAN JANKO KOS IMENOVAL JANEZA MEGLIČA.