Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov

ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec v 2018

Občina Žalec objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ŽALEC V LETU 2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje javnih kulturnih programov društev s področja ljubiteljske kulture.

Vse podrobnosti razpisa in obrazec so priloženi tej objavi.

Razpis se zaključi 25. 5. 2018.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na naslovu Občina Žalec, Urad za negospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, pri Jasmini Peklar, tel. 03 71 36 433 ali prek e-mail naslova jasmina.peklar@zalec.si.


Galerija slik