Javni poziv

za sodelovanje na Festivalu Zeleno zlato 2018

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec objavlja javni poziv za sodelovanje pri izvedbi prireditev v okviru "Festivala Zeleno zlato".

Predmet poziva je sodelovanje na prireditvah, ki bodo potekale na Savinjski cesti v Žalcu, z gostinsko dejavnostjo oz. s prodajo sladkorne pene, balonov, otroških igrač in podobnega prodajnega asortimana v naslednjih terminih:

  • sobota, 16. 6. 2018, od 18.00 do 01.00 (začetek Festivala Zeleno Zlato z Modrijani in Kuhna pri fontani);
  • sobota, 4. 8. 2018, od 18.00 do 01.00 (Nude in skupina Jackson in Kuhna pri fontani).

V prilogi javni poziv, vloga za sodelovanje, vzorec pogodbe ter program prireditve.

Prijave sprejema ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, morajo biti v zaprti kuverti z oznako PRIJAVA NA RAZPIS – NE ODPIRAJ, »Javni poziv za sodelovanje na prireditvi »Festival Zeleno zlato« do vključno 25. 5. 2018 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko). Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo zavržene.

Prijazno vabljeni k oddaji vlog!


Galerija slik