Predavanje o demenci

nevrologinje mag. Marije Šoštarič Podlesnik, dr. med.

Predavanje v sklopu projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju".

Z demenco se na tak ali drugačen način pogosto srečujemo, zato je zelo pomembno, da na tem področju krepimo svoja znanja in izkušnje. Še posebej je to pomembno za svojce, neformalne oskrbovalce in strokovne delavce pri oskrbi oseb z demenco.

Potrebno je tudi ozavšečanje posameznih poklicnih skupin, kot so: uslužbenci v bankah, poštah, trgovinah v lokalnem okolju, saj je tovrstno znanje izjemnega pomena za zagotavljanje prijaznih storitev osebam z demenco.

V Domu II. slovenskega tabora Žalec bo predavavnje v dveh delih, in sicer  21. in 22. maja 2018:

Ponedeljek, 21. maj, ob 18.00

Uvod v demenco, vrste demenc, obravnava demence

Predavateljica: nevrologinja mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

Torek, 22. maj, ob 18.00

Komunikacija in odzivanje na nepredvidljive reakcije oseb z demenco ter način komunikacije z osebami z demenco

Predavateljica: psihologinja dr. Veronika Kragelj

Predavanje traja 2 šolski uri, nato bo možnost razprave s predavateljico.

Udeležba je brezplačna.

Izvajalec projekta "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju" je Dom ob Savinji Celje, skupaj s partnerji v projektu. Projekt financira Ministrstvo za zdravje.

Dodatne informacije: Dom ob Savinji, Jurčičeva 6. 3000 Celje.

Kontaktna oseba: Mateja Pavlič, 03 427 95 06 ali krepitevspomina@domobsavinji.si.