Pesniška nagrada Fanny Haussmann

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec razpisuje

pesniško nagrado Fanny Haussmann, imenovano po prvi slovenski pesnici, za ciklus pesmi s poljubno tematiko.

Avtorice in avtorje vabimo, da na natečaj prijavijo ciklus pesmi, ki ne bo daljši od 200 verzov, pesmi pa so v izvirniku napisane v slovenskem jeziku. S poslanimi pesmimi ne smejo sodelovati še v katerem drugem natečaju in predhodno ne smejo biti javno objavljene.

Ciklus pesmi naj bo podpisan le s šifro; v posebni zalepljeni ovojnici, prav tako označeni s šifro, naj bodo avtorjevo ime, priimek, naslov, elektronski naslov in telefonska številka.

Ciklus pesmi in ovojnico z navedenimi podatki pošljite skupaj v večji ovojnici na naslov:

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom »Za pesniško nagrado Fanny Haussmann« najkasneje do 31. maja 2019.

Strokovna komisija v sestavi Marija Končina, Lidija Koceli, Peter Kolšek in Zoran Pevec bo izbrala pet nominiranih avtorjev, med katerimi bo določila zmagovalca, ki bo razglašen na prireditvi. Imena izbranih petih nominiranih avtorjev bodo objavljena v pomembnejših tiskanih medijih in na družabnih omrežjih, nominiranci pa prejmejo tudi pisno obvestilo. Dodatna pojasnila dobite na e-pošti zkst.program@siol.net in po telefonu 03 712 12 82 ali 031 867 167.

Zmagovalka ali zmagovalec prejme nagrado v višini 1.000 evrov. Nagrada bo podeljena ob izidu Revije za književnost in kulturo Vpogled septembra 2019. Ciklus pesmi zmagovalke ali zmagovalca, izbrane pesmi drugih štirih nominirancev in morebitni kakovostnejši ostali prispevki bodo objavljeni v reviji Vpogled (honorar ni predviden).

Galerija slik