Javni razpis

za dodeljevanje pomoči za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Žalec za leti 2019 in 2020.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja malega gospodarstva s ciljem uresničevanja sprejete Strategije Občine Žalec za obdobje 2014 – 2020.

UKREP 1: Pomoč za odpiranje novih delovnih mest in za samozaposlitev; 

UKREP 3: Pomoč za spodbujanje udeležbe na sejmih in drugih poslovnih dogodkih ter pomoč pri trženju izdelkov in storitev;

UKREP 4: Pomoč za spodbujanje investicij v obnovo nepremičnin, namenjenih za oddajanje nastanitev v turistične namene;

UKREP 5: Pomoč pri  trženju storitev lokalne turistične ponudbe (incoming).

Celotno besedilo javnega razpisa najdete v priloženem dokumentu.


Galerija slik