Javni poziv

za sodelovanje na Festivalu Zeleno zlato 2019.

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec objavlja javni poziv za sodelovanje pri izvedbi prireditve v okviru "Festivala Zeleno zlato 2019".
Predmet poziva je sodelovanje na prireditvi, ki bodo potekale na Savinjski cesti v Žalcu, z gostinsko dejavnostjo oz. s prodajo sladkorne pene, balonov, otroških igrač in podobnega prodajnega asortimana v naslednjem terminu:

  • 22. 6. 2019, Začetek Festivala Zeleno zlato, s »Kuhno« pri fontani, Ines Erbus in DJ Neyem .

V prilogi javni poziv, vloga za sodelovanje, vzorec pogodbe ter program prireditve.
Prijave sprejema ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, morajo biti v zaprti kuverti z oznako PRIJAVA NA RAZPIS – NE ODPIRAJ, »Javni poziv za sodelovanje na prireditvi »Festival Zeleno zlato« do vključno 3. 6. 2019 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko). Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo zavržene.


Prijazno vabljeni k oddaji vlog!
 


Galerija slik