Ob slovenskem kulturnem prazniku -

dan odprtih vrat Ekomuzeja in Savinove hiše

Ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, v soboto, 8. februarja 2020,  vabimo na dan odprtih vrat Savinove hiše in Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu. Obiskovalci si bodo lahko brezplačno ogledali zbirke in razstave med 9. in 12. uro.

V Savinovi hiši, ki se nahaja v središču Žalca (Šlandrov trg 25), si lahko obiskovalci v ogledajo spominsko sobo generala in skladatelja Friderika Širce - Rista Savina, Galerijo Savinjskih likovnikov in Galerijo Jelice Žuža. V pritličju je Savinov likovni salon, v katerem je še do 7. marca na ogled razstava fotografskih del Nine Sotelšek in Andreja Furlana z naslovom Linija časa in v času zapisana linija.

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je urejen v nekdanji sušilnici hmelja (Cesta žalskega tabora 2). Skupaj s Fontano piv Zeleno zlato predstavlja poklon tradiciji hmeljarstva, ki je zaznamovalo Spodnjo Savinjsko dolino. Obiskovalec v njem spozna prehrano, oblačila, običaje, številne  hmeljarske izdelke ter orodja za pridelavo in obdelavo hmelja. Zbirka je nastala s pomočjo družin, ki živijo s hmeljem, njihove dokumentacije, fotografij, spominov.  Ponudbo Ekomuzeja od marca 2019 dopolnjuje ogled filma v 360-stopinjski 3D tehniki.