Skupaj na zeleni poti

Izjava za javnost

Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec ter Center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško smo v sredo, 4. marca, skupaj v Celjskem domu organizirali delavnico in predstavitev vsebin, povezanih s trajnostnim razvojem slovenskega turizma.

Na predstavitvi Skupaj na zeleni poti smo turističnim ponudnikom, lokalnim vodnikom in ponudnikom nastanitev na omenjenih destinacijah predstavili nacionalni program Zelena shema slovenskega turizma, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Na dogodku smo prejemniki zlatega znaka Slovenia Green Destination ( Laško) in bronastega znaka (Celje in Žalec) predstavili zelene zgodbe ter nosilne turistične produkte zelenih destinacij. Udeležencem delavnice sta bila predstavljena primera dobrih praks s strani Hotela Park (Travelife) in Posestva Trnulja (veriga Bio Hotels) ter mednarodno verificiran trajnostni certifikat Greenkey, seznanili pa smo jih tudi s prednostmi zelenih znakov, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma.

Zelena, okoljsko in družbeno odgovorna destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oz. odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih razvoja in delovanja. Nenazadnje pa smo v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živimo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijazna in prijetna za vse, ki v destinaciji živimo, delamo in ustvarjamo. S tem bo takšna tudi za ljudi, ki jo obiščejo.

Destinacije Celje, Žalec in Laško so že od leta 2016 zelene destinacije Slovenije in so bile med prvimi destinacijami v Sloveniji, ki so pridobile znak Slovenia Green Destination. Omenjene destinacije so vključene v sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji in skladno s tem razvojem izvajajo tudi številne trajnostne aktivnosti, ki jih usmerja Slovenska turistična organizacija.