PREPOVED ZBIRANJA IN DRUŽENJA NA JAVNIH POVRŠINAH

Prepoved zbiranja in druženja na javnih površinah zajema tudi celotne površine Športnega centra Žalec in otroškega igrišča ob njem

Spoštovani!

S ciljem, da bi se omejilo širjenje koronavirusa je Civilna zaščita Občine Žalec, dne 15. 3. 2020 izdala ukrepe, med drugim tudi prepoved vseh javnih zbiranj in druženj na javnih površinah. Med te površine spada tudi celotno obomočje Športnega centra Žalec in otroško igrišče ob njem. Na to vas opozarjajo tudi obvestila na Športnem centru Žalec.

Ker so bile zaznane kršitve je Civilna zaščita Občine Žalec, dne 18. 3. 2020 izdala uredbo, da bodo vsi kršitelji ukrepov sankcionirani z denarno globo.

Prosimo upoštevajte uredbe in navodila, da bomo lahko kmalu spet varno športali in se družili.

Matej Sitar,

vodja enote šport na ZKŠT Žalec