INFORMACIJE IN KONTAKTI ZA POMOČ OBČANOM

Številke in kontakti, kamor se lahko obrnejo občani občin Sp. Savinjske doline, v kolikor potrebujejo pomoč ali informacije v času epidemije.

SPLOŠNO

Državni klicni center za informacije o korona virusu: 080 14 04

Aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja NIJZ: www.nijz.si

Prijava prostovoljcev (med. stroke) za društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje: podpora@zbornica-zveza.si

Zdravstveni dom Žalec: www.zd-zalec.si , psihološka pomoč: 051 668 416, psiholog@zd-zalec.si

OBČINA ŽALEC www.zalec.si

Center za socialno delo Žalec (pomoč občanom v stiski, dostava nujnih življenjskih potrebščin za rizične skupine): 03 713 12 50 ali gpcsd.zalec@gov.si

Civilna zaščita Občine Žalec, nujno varstvo zdravih otrok: zir@zalec.si

OBČINA PREBOLD www.prebold.si

Civilna zaščita Občine Prebold: 703 64 00 in 041 614 919 ali obcina@prebold.si

OBČINA BRASLOVČE www.braslovce.si

Klicni center Civilne zaščite Občine Braslovče, pomoč občanom, zagotovitev obroka za osnovnošolce iz socialno ogroženih družin, pomoč pri varstvu zdravih otrok, poziv prostovoljcem: 080 26 46

Poveljnik Civilne zaščite Občine Braslovče Rok Ušen: 031 633 876

Župan Občine Braslovče Tomaž Žohar: 041 780 278

Občinska uprava Občine Braslovče: 03 703 84 00 ali obcina@braslovce.si

OBČINA TABOR www.obcina-tabor.si

Občinska uprava: 03 705 70 80 ali info@obcina-tabor.si

OBČINA POLZELA www.polzela.si

Občinska uprava Občine Polzela: 03 703 32 00

Civilna zaščita Občine Polzela, poveljnik Igor Pungartnik: 041 508 860

OBČINA VRANSKO www.vransko.si

Dostava njunih življenjskih potrebščin za rizične skupinam: 041 699 273

Dostava toplega obroka za rizične skupine: 031 210 298

Dostava zdravil za starejše in bolne: 051 451 757 ali  031 521 726

Njuno varstvo zdravih otrok in zbiranje podatkov o prostovoljcih: 031 382 134

Ostanite zdravi!

Urendištvo časopisa UTRIP Savinjske doline