Povabilo k oddaji ponudb

za storitve oblikovanja in tiska

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za storitve oblikovanja in tiska za obdobje enega leta. 

Storitve so razdeljene v 10 sklopov, ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope ali le za določen sklop:

Sklop I: Tiskovine in kuverte z logotipom, tisk

Sklop II: Plakati, tisk

Sklop III: Letaki, tisk

Sklop IV: Vabila, tisk

Sklop V: Zgibanke, tisk

Sklop VI: Namizni koledar, oblikovanje in tisk

Sklop VII: Drugo, tisk

Sklop VIII: Brošure, katalogi, tisk

Sklop IX: Časopis Utrip Savinjske doline, oblikovanje in priprava za tisk

Sklop X: Časopis Utrip Savinjske doline, tisk

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro za posamezen sklop in oddal naročilo za posamezen sklop.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. oktobra 2020 do 12. ure na elektronski naslov info@zkst-zalec.si z naslovom zadeve Ponudba za storitve oblikovanja in tiska.

Z izbranim ponudnikom (ponudniki) bo pogodba sklenjena predvidoma do 16. oktobra 2020.

Razpisna dokumentacija:

VPRAŠANJA IN ODGOVORI:

1. Zanima me za plakate sklop 2, in sicer kakšna je gramatura paprija?

Papir za plakate 120 g ali 135 g.

2. Zanima me še brošura žalec v sklopu 8. Ali je vezava 2x speto ali lepljeno-broširano?

Speto.


Galerija slik