Javni poziv

za sofinanciranje turističnih podmladkov v Občini Žalec v letu 2020
Predmet poziva je pospeševanje razvoja turistične dejavnosti med najmlajšimi, oziroma med učenci osnovnih šol in otrok v vrtcih Občine Žalec.
Z javnim pozivom želimo spodbujati šole in vrtce k temu, da v svoje programe, krožke in aktivnosti vključijo čim več turističnih vsebin, da aktivno sodelujejo na prireditvah Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec ter aktivno sodelujejo pri urejanju šol, vrtcev.
Rok za oddajo poročil je 20. 11. 2020.
Vloge oddajte osebno v tajništvu ali po pošti na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, v zaprti kuverti z oznako "Ne odpiraj - vloga, sofinanciranje turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih v Občini Žalec".

Galerija slik