Iščemo slike akademske slikarke Jelice Žuža

Leta 2016 smo v Savinovi hiši uredili stalno postavitev zbirke, poklon iz zapuščine Draga Žuže, z naslovom SALON JELICE ŽUŽA. Poleg rekonstrukcije slikarkinega ateljeja smo predstavili njena izbrana dela skozi lok časa, portrete umetnice v sliki in doprsni plastiki drugih avtorjev, 
ki jih je s svojo podobo navdihovala, ter fotografije, film in drugo dokumentarno gradivo, ki izpričuje osnovno zgodbo njenega življenja. 

Širši vpogled v ustvarjalnost ter življenje akademske slikarke Jelice Žuža bomo marca 2022 predstavili v monografski študiji, ki bo spremljala pregledno razstavo ob 100-letnici njenega rojstva. Rodila se je 12. aprila 1922. Ker z delom pričenjamo že letos, vabimo in prosimo neznane lastnike slik in/ali dokumentarnega gradiva (pisem, fotografij, medijskih objav), da nam zaupate naslednje podatke: naslov slike, leto nastanka, tehniko, signaturo, naslov in telefonsko številko lastnika). 

S tem nam boste omogočili popolnejšo izvedbo študije in biografije ter sestavo registra obstoječih umetniških del. Podatke posredujte po klasični pošti na naslov ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3301 Žalec, ali na e-naslov uros.govek@zkst-zalec.si. Za več informacij pokličite strokovnega sodelavca za kulturo Uroša Goveka na telefonsko številko 03 712 12 66 oz. 031 382 181.

Hvaležni vam bomo za sodelovanje.


Galerija slik