Javno povabilo k oddaji ponudbe

- digitalni marketing

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, objavlja
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za izvedbo digitalnega oglaševanja – digitalnega marketinga ter pripravo in oblikovanje vsebin za sezono delovanja fontane piv Zeleno zlato v letu 2021..

Razpisane storitve vključujejo:
• pripravo strategije in oglaševalske kampanje na družbenih omrežjih ter Google Adwords oglaševanja; vključuje pripravo strategije in pripravo celovite oglaševalske kampanje na družbenih omrežjih FB, Instagram in Google Adwords platformi v treh jezikovnih različicah (angleški, nemški in italijanski);
• vodenje oglaševanja na družbenih omrežjih FB, Instagram ter Google Adwords (vključuje vodenje izhodiščne oglaševalske kampanje po dogovoru z naročnikom v sezoni delovanja fontane piv Zeleno zlato 2021);
• mesečni proračun, namenjen sponzoriranim objavam, tako na družbenih omrežjih kot na platformi Google Adwords, bo v višini 1.500 EUR bruto (izkazujejo in upravičujejo se dejanski stroški z izpisi oglaševanja).

Naročnik bo izbranemu ponudniku posredoval podatke in fotografije, ki jih bo potreboval za izdelavo vizualov in izvajanje oglaševanja.

Pogoji prijave:
Ponudbe lahko do petka, 8. 1. 2021, oddajo:

- samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki jo predvideva javno povabilo,
- izvajalci, ki do ZKŠT Žalec nimajo neporavnanih obveznosti,
- izvajalci, ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije.

Merila oz. kriteriji:
Izbor ponudnika bo narejen na osnovi naslednjih kriterijev:
- cena,
- reference ponudnika,
- razgovor s ponudnikom.

Navodilo za oddajo ponudbe:
Ponudbe pošljite na e-naslov info@zkst-zalec.si do petka, 8. 1. 2021.
Popolno ponudbo sestavljajo ponudba in navedba referenc.

Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor:
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po roku za oddajo ponudbe. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o sodelovanju, v kolikor bodo zagotovljena sredstva za financiranje.


Galerija slik