Javni razpis

za sofinanciranje programov s področja turizma 2021

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec za leto 2021.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti društev in zvez, ki delujejo na območju občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, s katerim so opredeljene dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in se brezplačno zagotavljajo turistom.
Razpisna dokumentacija je v priponki.


Galerija slik