Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec

v letih 2021 in 2022

Občina Žalec objavlja javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec v letih 2021 in 2022.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov s področja dejavnosti: obnova nepremične kulturne dediščine v letih 2021 in 2022.

Št. zadeve: 620-0001/2021

Datum objave: 18. 1. 2021

Rok za oddajo: do porabe sredstev (najkasneje do 20. 11. 2021), vloge se oddajo do 20. v mesecu.

Višina razpoložljivih sredstev:

  • v letu 2021: 19.800 €
  • v letu 2022: 19.800 €

Galerija slik