Najlepši kraj, hiša in kmetija 2021

pričetek izbora

Prijazno vabljeni k sodelovanju v izboru za Najlepši kraj, hišo in kmetijo v občini Žalec za leto 2021.

S ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Občine Žalec ter turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo Občine Žalec in posledično Slovenije ter turizma, prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, organizirata Občina Žalec, ZKŠT Žalec in Zveza turističnih društev Občine Žalec izbor najlepše urejenega kraja, hiše, kmetije, šole, vrtca, poslovne stavbe in obnovljenega objekta kulturne dediščine z naslovom »Najlepši kraj, hiša in kmetija«.

Izbor je zasnovan na projektu Turistične zveze Slovenije »Moja dežela – lepa in gostoljubna«.

V izbor se vključujejo prebivalci, tako da skrbijo za celoletno urejenost bivalnega okolja (objektov, v katerih stanujejo), okolja, kjer so zaposleni (podjetja, ustanove, zavodi) in kraja, v katerem živijo in se družijo na sploh. Urejanje okolja je najbolj množična dejavnost prostovoljcev. Kraji, zaselki in objekti naj bodo urejeni vsak dan v letu. Urejanje okolja naj bo del kakovosti življenja.

Pobudniki in nosilci izbora na krajevni ravni so turistična društva  in krajevne skupnosti. Na ravni občine organizirata in usmerjata tekmovanje Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec in Zveza turističnih društev Občine Žalec.
Za uspešno organizacijo izbora so udeleženci razdeljeni v kategorije:

1.    Kraj, zaselek oz. del kraja;
2.    Hiša;
3.    Kmetija;
4.    Šola, vrtec;
5.    Poslovna stavba;
6.    Obnovljen objekt kulturne dediščine.

Na krajevni ravni k sodelovanju pri projektu spodbujajo krajevne skupnosti in turistična društva, ki v svojih krajih izvedejo tudi lokalna ocenjevanja oz. predizbore. K sodelovanju v izboru se lahko prijavijo lastniki (pravne in fizične osebe) sami z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobijo pri turističnem društvu v svojem kraju in v TIC-u Žalec, objavljena pa je tudi na spletnih straneh Občine Žalec in ZKŠT Žalec. Udeležence v izbor lahko prijavijo, seveda s soglasjem lastnikov, tudi turistična društva in krajevne skupnosti oz. drugi. Prijavi mora biti priložena utemeljitev.

Prijave zbira ZKŠT Žalec do petka, 21. maja 2021.

 


 


Galerija slik