Bon21 tudi za prireditve

v Domu II. slovenskega tabora Žalec

15. julija 2021 je Vlada RS z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi (BON21), ki jih prinaša novi interventni zakon (Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida 19).

Vrednost bona za polnoletne državljane je 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Unovčite jih lahko tudi za nakup vstopnic za prireditve v Domu II. slovenskega tabora Žalec in sicer do konca leta 2021.

Najnižja vrednost, za katero lahko vnovčite BON21 (oz. del vrednosti bona) je 20,00 EUR, vendar le v TIC-u Žalec (Savinova hiša, Šlandrov trg 25, Žalec) in ne na blagajni doma pred koncertom oz. predstavo. 

Prosimo, da pri vnovčevanju BONA21 pripravite naslednje dokumente:

Dokumenti, potrebni pri unovčevanju bonov

Obvezno:

  • Identifikacijski dokument oz. kopijo identifikacijskega dokumenta (ta dokument ni obvezen za prenosnika bona, npr. vnuk, ki mu je babica prenesla bon, ne potrebuje fotokopije babičenega identifikacijskega dokumenta) 
  • Izpolnjen obrazec Potrditev unovčitve bona (Priloga 1 – BON21)

Opcijsko:

  • Če ima upravičenec preneseni bon: izpolnjeno Izjavo upravičenca o prenosu bona ( Priloga 3 – BON21)
  • Če upravičenec unovčuje bon drugega upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika ali skrbnika: izpolnjeno Izjavo zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi (Priloga 2 – BON21)

Bon21 je mogoče koristiti le za predstave, koncerte v organizaciji ZKŠT Žalec. 


Turistični boni Bon21 podaljšani do 30. 6. 2022

Vlada je sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi (Bonov21).

Ker je v Sloveniji epidemiološka situacija slaba, skoraj polovica Bonov21 pa še ni bila unovčena, se je vlada odločila, da njihovo veljavnost podaljša do 30. junija 2022. S tem se bo do konca tega leta preprečilo množično obiskovanje turističnih destinacij in gostinskih lokalov.

Spremembe veljajo od 4. decembra 2021.


Galerija slik