Povabilo k oddaji ponudbe

za varjenje piva Kukec

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe za »varjenje, polnjenje, dobavo svetlega in temnega piva Kukec ter sodelovanja pri strokovnih dogodkih Zavoda«.

V skladu z 2. odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21) vas vabimo, da nam v okviru priloženih obrazcev oddate ponudbo za oddajo naročila, katerega predmet je varjenje, polnjenje, dobava svetlega in temnega piva Kukec ter sodelovanja pri strokovnih dogodkih Zavoda v okviru strategije razvoja in vzdrževanja tradicije hmeljarstva, ki je v ospredju v strategiji razvoja turizma v Občini Žalec, in sicer za obdobje od sklenitve pogodbe do 31. 1. 2023.

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je:

- cena, ki predstavlja 40% in

- spremljevalna dodatna ponudba, ki predstavlja 60% ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Naročnik bo ocenjeval spremljevalno dodatno ponudbo, kot drugi kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika po sledečih kriterijih:

- vsebina ponudbe, iz katere izhaja sodelovanje pri strategiji razvoja turizma v Občini Žalec v smeri skupne zgodbe pivovarja Simona Kukca in piva Kukec;

- sodelovanje pri promociji piva in zgodbe pivovarja Kukca s predlogi aktivnosti;

- receptura in strokovno usposobljenost kadrov, predlogi razvoja novih okusov piva Kukec;

- prispevek pri sodelovanju pri strokovnih dogodkih Zavoda s predlogom razvoja sodelovanja s pivovarji v Savinjski regiji še pri drugih dogodkih, tako poslovnih kot turističnih, ki bodo temeljili na hmelju in pivu.

Ekonomsko najugodnejša ponudba je razvidna iz ponudnikove ponudbe (Obr. št. 1) z dodatno ponudbo, ki jo morajo ponudniki skupaj z obrazcem št. 1 posredovati naročniku v pisni obliki.

Cene morajo ponudniki ponuditi na 1L piva na sod oz. na steklenico količine 0,33L, pri čemer so cene fiksne za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.1. 2023, v njih so zajeti vsi stroški v zvezi z varjenjem, polnjenjem, embalažo, trošarino in embalažnino ter dostavo piva na lokacijo Fontana piv Žalec. Izvajalec za izvajanje predmeta te pogodbe ni upravičen do dodatnih plačil.

Opravljene storitve se izvajalcu plačujejo na podlagi izstavljenega računa za pretekli koledarski mesec. Rok za plačilo računa je 30 dni od prejema računa, v kolikor je ta potrjen s strani pooblaščene osebe naročnika.

Podrobnejša specifikacija naročila (vrsta in opis storitev) je razvidna iz Tehničnih in strokovnih zahtev naročnika (Obr. št. 2).

V evidenčnem naročilu sodelujete tako, da nam na elektronski naslov: sara.martincic@zskt-zalec.si, do dne 15. 2. 2022 do 12. ure pošljete skene izpolnjenih, podpisanih in žigosanih obrazcev:

- Obr. št. 1 – Ponudba

- Obr. št. 2 – Tehnične in strokovne zahteve naročnika

Kontaktna oseba naročnika: mag. Boštjan Štrajhar, direktor, tel. 03 712 12 60

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo po merilih za izbor, ki izhajajo iz obrazca - Ponudba (Obr. št. 1) in izpolnjeval zahtevane pogoje v skladu s tehničnimi in strokovnimi zahtevami naročnika (Obr. št. 2).

Javnega odpiranja ponudb ne bo. Naročnik bo svojo odločitev sporočil pisno po elektronski poti.

Priloge:

-Vabilo k oddaji ponudbe

-Obr. št. 1 – Ponudba

- Obr. št. 2 – Tehnične in strokovne zahteve naročnika


Galerija slik