Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti

na področju turizma v občini Žalec za leto 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti društev in zvez, ki delujejo na območju občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, s katerim so opredeljene dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in se brezplačno zagotavljajo turistom.


Galerija slik