Žalec ‒ ponosni prejemnik

Slovenia Green Destination SILVER

Destinacija Žalec že od vsega začetka sodeluje v Zeleni shemi slovenskega turizma in je po dveh bronastih znakih  iz leta 2016 in 2019, v letošnjem letu pridobil znak Slovenia Green Destination Silver.

Zelena shema slovenskega turizma je orodje na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

• združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,

• destinacijam in ponudnikom ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,

• skozi znamko SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.

Slovenska turistična organizacija se je za trajnostni razvoj zavezala z nacionalno strateško usmeritvijo in s tem naredila pomembne korake k bolj trajnostnemu razvoju celotne dežele. Turistični ponudniki in destinacije »preklapljajo« na trajnostni, to je zeleni razvoj. Ključni strateški cilj Zelene sheme slovenskega turizma je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje.

Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k tem uspehu. 

Galerija slik