Najlepši kraj, hiša in kmetija

izbor najlepše urejenih za leto 2022

Zveza turističnih društev občine Žalec, Občina Žalec in Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vas tudi v letošnjem letu prijazno vabijo k sodelovanju v izboru za najlepše urejene v občini Žalec. 

S ciljem izboljšati kakovost življenja občank in občanov Občine Žalec ter turistov, prispevati k trajnostnemu razvoju v urejenem in zdravem okolju, poskrbeti za večjo turistično privlačnost naših krajev, za učinkovitejšo promocijo Občine Žalec in posledično Slovenije ter turizma, prispevati k razvoju turistične in ekološke zavesti ljudi, zgoraj omenjeni deležniki organizirajo izbor najlepše urejenega kraja, hiše, kmetije, šole, vrtca, poslovne stavbe in obnovljenega objekta kulturne dediščine.

K sodelovanju v izboru se lahko prijavijo lastniki (pravne in fizične osebe) z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobijo pri turističnem društvu v svojem kraju in v TIC-u Žalec, objavljena pa je tudi na spletnih straneh Občine Žalec in ZKŠT Žalec.

Udeležence v izbor lahko prijavijo, s soglasjem lastnikov, tudi turistična društva in krajevne skupnosti oz. drugi. Prijavi mora biti priložena utemeljitev.

Prijave zbira ZKŠT Žalec do petka, 10. junija 2022.


Galerija slik