PRAVILA VOLILNE KAMPANIJE - OKTOBER 2022

V časopisu UTRIP Savinjske doline, ki bo izšel v sredo, 26. oktobra 2022 veljajo za volilne vsebine pravila volilne kampanije objavljene že v začetku leta v časopisu. Volilni oglasi se v skladu z internimi pravili poravnajo po predračunu, pred objavo.

Roki za volilne oglase/vsebine, ki smo jih nekoliko prilagodili rokovniku volilne kampanje, so naslednji:

17. 10.  rok za oddajo naročila s podatki za izdajo predračuna – volilni račun, naročnik oglasa in velikost oglasa (naročilnica se lahko odda klasično ali preko e-pošte)

20. 10. oddaja oglasov do 15.00 (če oglas izdelamo na uredništvu ga je potrebno oddati do 19. 10. do 12. ure)

21. 10. do 17. ure skrajni rok za plačilo izdanih predračunov za oglase (potrdila o plačilu posredujete na mail uredništva utrip@zkst-zalec.si)

22. 10. do 12. ure dokončna potrditev oglasa – v kolikor se vam kaj ne izide glede na rokovnik volilne kampanje, lahko oglas umaknete do dva dni kasneje in do ure, če oglas ni plačan pa ga umakne uredništvo.

Predračune boste prejeli po elektronski pošti, zato natačno navedite e-naslove, kamor želite, da vam jih pošljemo.

Uredništvo