Povabilo k oddaji ponudbe

za storitve distribucije časopisa

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za storitve distribucije časopisa za obdobje enega leta.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do vključno 8. novembra 2022 na elektronski naslov info@zkst-zalec.si z naslovom zadeve: Ponudba za storitve distribucije časopisa.

Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena predvidoma v sredini novembra 2022.

Razpisna dokumentacija:


Galerija slik