Povabilo k oddaji ponudbe

za storitve oblikovanja in tiska

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo svoje ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za storitve oblikovanja in tiska za obdobje enega leta.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do vključno 8. novembra 2022 na elektronski naslov info@zkst-zalec.si z naslovom zadeve: Ponudba za storitve oblikovanja in tiska.

Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena predvidoma v sredini novembra 2022.

Razpisna dokumentacija:

  • Povabilo k oddaji ponudbe
  • Tehnične specifikacije
  • Obrazec za oddajo ponudbe
  • Obrazec reference

Galerija slik