Sofinanciranje dela turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih v OŽ

javni poziv

Predmet poziva je pospeševaje razvoja turistične dejavnosti med najmlajšimi oz. med učenci osnovnih šol in otrok v vrtcih občine Žalec.

Z javnim pozivom želimo spodbujati šole in vrtce k temu, da v svoje programe, krožke in aktivnosti vključijo čim več turističnih vsebin, da aktivno sodelujejo na prireditvah ZKŠT Žalec ter aktivno sodelujejo pri urejanju šol, vrtcev.

Rok za oddajo poročil je 24. 11. 2022.

Vloge oddajte osebno v tajništvu zavoda ali po pošti na naslov: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje turističnih podmladkov na osnovnih šolah in vrtcih v občini Žalec«.

Podrobnejše besedilo v priponki. 


Galerija slik