Defibrilator v Domu II. slovenskega tabora Žalec

kupljen s sredstvi, zbranimi z organizacijo dobrodelnega koncerta

Na žalskem odru v Domu II.slovenskega tabora se skozi koledarsko leto zvrsti od 30 do 35000 obiskovalcev na kulturnih, športnih in turističnih prireditvah. V Zavodu za kulturo, šport in turizem vedno razmišljamo, kako poskrbeti za večjo varnost obiskovalcev. V stresnem času, ki ga živimo, je dostop do defibrilatorja v primeru srčnih zastojev nujno potreben del opreme na mestih, kjer se redno shaja večje število ljudi. Namestili smo ga pri južnem vhodu (službenem vhodu), tako da je dostopen širši okolici.

Defibrilator uporabimo, ko se prizadeti ne odziva na klic in ne naredi normalnega vdiha med nekajsekundnim opazovanjem. Ker pri srčnem zastoju odločajo sekunde, je pomembno, da ostanemo zbrani in ukrepamo hitro. Takoj pokličemo 112. Če smo pri reševanju sami, moramo hitro oceniti, koliko časa potrebujemo do najbližjega defibrilatorja. Če jgre za več kot dve minuti teka, ne zapuščamo prizadetega, temveč nemudoma začnemo izvajati TPO. V nasprotnem primeru prinesemo defibrilator, odpremo pokrov, vklopimo aparat, namestimo samolepilni elektrodi na golo kožo prsnega koša in sledimo govornim navodilom.

AED lahko varno uporablja vsak, ki je bil o uporabi poučen. Ker aparat AED pomaga skozi celoten proces oživljanja z glasovnimi, vizualnimi in besedilnimi sporoči, ni bojazni, da bi laik škodoval osebi, ki je doživela srčni zastoj. Če aparat svetuje šok, je zelo pomembno poskrbeti, da se nihče ne dotika bolnika/poškodovanca, kajti sicer bi lahko škodoval sebi ali osebi, ki je v stiku s pacientom.

Vsakega ponesrečenca je po uspešnem oživljanju treba nadzorovati do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči. Ponesrečenca je treba namestiti v ustrezen položaj, ga zaščititi pred vremenskimi vplivi in preverjati njegove vitalne funkcije na 2 minuti. Seveda se ne sme pozabiti na bistveni del zdravstvene oskrbe - na komunikacijo. Cilj opazovanja je preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja in preprečiti stopnjevanje šoka. (vir: www.revija-vita.com, članek, Zlatko Kvržić, dipl.zn.)