Javni poziv NAJ TRAJNOSTNA SKUPINSKA PUSTNA MASKA PUST 2023

za JZ Vrtci Občine Žalec

Predmet poziva je spodbujanje otrok v vrtcih občine Žalec h krepitvi trajnostnega zavedanja ter pomena etnološkega izročila z namenom ohranjanja tradicije in običajev ter razvoj podmladka trajnostnega turističnega dogajanja v občini Žalec in destinaciji Spodnja Savinjska dolina.  

Z javnim pozivom želimo spodbujati vrtce k temu, da v svoje programe in aktivnosti vključijo čim več trajnostnih vsebin. Vzpodbuditi želimo aktivno sodelovanje pri soustvarjanju trajnostno usmerjenih turističnih prireditev in aktivnostih ZKŠT Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Motivirati želimo vrtce, da s krepitvijo trajnostnega zavedanja in vzpodbujanjem inovativnih idej in zamisli vidijo priložnosti miselnega in kreativnega razvoja naših najmlajših.

Na javni poziv za naj trajnostno skupinsko masko lahko prijavijo JZ Vrtci občine Žalec, posamezne enote ali posamezni oddelki.Poročila prosimo oddajte v priloženem obrazcu Poročilo- Trajnostna maska 2023.

Poziv, poročila in kazalniki za ocenjevanje v prilogah.

Začetek javnega poziva je 20. januar 2023, rok za oddajo poročil pa 6. marec 2023.

Poročila s fotografijami oddajte na email: valentina.rezman@zkst-zalec.si ;

Dodatne infomacije dobite pri Valentini Rezman na tel. 03 714 03 91; ali email: valentina.rezman@zkst-zalec.si 


Galerija slik