Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma

v Občini Žalec za leto 2023

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov, projektov, prireditev in aktivnosti na področju turizma v Občini Žalec, ki se brezplačno zagotavljajo turistom.

Predmet sofinanciranja so programi, projekti, prireditve in aktivnosti društev in zvez, ki delujejo na območju občine Žalec na področju turizma, skladno s strategijo razvoja turizma v občini Žalec in Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, s katerim so opredeljene dejavnosti in storitve, katerih opravljanje na ravni turističnega območja je v javnem interesu in se brezplačno zagotavljajo turistom.

 Višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 32.000 EUR.

Rok za oddajo vlog je 3. 5. 2023.

Brezplačno razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Občine Žalec, www.zalec.si ali na spletni strani ZKŠT Žalec. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pridobite na Občini Žalec, Uradu za prostor in gospodarstvo, tel. (03) 713 63 28 (Petra Centrih), e-mail: petra.centrih@zalec.si ali osebno na Uradu za prostor in gospodarstvo, pisarna št. 49 (II. nadstropje).


Galerija slik