Razpis za podelitev priznanj

Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec za leto 2022

Na podlagi 9. člena Pravilnika o podelitvi priznanj Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec Upravni odbor  Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec

objavlja

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV "Savinja" ŽALEC ZA LETO 2022

Priznanja Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec so:

  1. imenovanje častnega člana zveze in
  2. znak zveze: zlati, srebrni in bronasti.

Skladno s Pravilnikom o podelitvi priznanj Zveze kulturnih društev "Savinja" Žalec se podeli: 1 imenovanje za častnega člana, 1 zlati znak, 2 srebrna znaka in 2 bronasta znaka.

Naziv častnega člana zveze lahko dobi član ali posameznik, katerega dela in aktivnosti pomenijo pomembne zasluge na področju razvoja ljubiteljske kulture in ki ima posebne zasluge za razvoj in  uspešno delo zveze. Naziv častnega člana zveze lahko dobi tudi nečlan, fizična ali pravna oseba, ki ima velike zasluge za uspešno delo zveze.

Znak zveze lahko dobijo posamezniki za življenjsko delo, večletne uspehe in izjemne enkratne dosežke ter skupine ali društva za jubilej, večletne uspehe in izjemne enkratne dosežke na področju ljubiteljske kulture.

Pobudo za podelitev priznanja zveze lahko poda društvo, ki je član zveze, skupina ali posameznik.

Pobuda mora vsebovati:

  • naziv in naslov pobudnika ter datum, ko je bil sprejet sklep o predlogu;
  • ime in priimek ter naslov predlagane fizične osebe oziroma ime in sedež predlaganega društva ali skupine;
  • kratek življenjepis in navedba že prejetih priznanj in zaslug, zaradi katerih je bil podan predlog za priznanje posamezniku;
  • kratek prikaz razvoja in uspešnosti delovanja na ljubiteljskem kulturnem področju z navedbo že prejetih priznanj in opisom dosežkov, zaradi katerih se predlaga priznanje društvu ali skupini.

Priznanja bodo podeljena dobitnikom  na redni letni skupščini zveze, ki bo predvidoma  v mesecu juniju 2023.

Rok za prijavo je 28. april 2023.

Pisne pobude pošljite na naslov: Zveza kulturnih društev "Savinja" Žalec - komisija za podelitev priznanj, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, s pripisom: Priznanja ZKD Savinja Žalec ali po e-pošti na naslov: uros.govek@zkst-zalec.si .


Galerija slik