Abstrakcija in stilizacija v otroških delih

s foto utripom odprtja razstave

Razstavo Abstrakcija in stilizacija v otroških delih smo v Savinovem likovnem salonu odprli v četrtek, 11. maja 2023. Postavili sta jo likovni pedagoginji Neli Šuler (I. osnovna šola Žalec) in Maja Koštomaj (Osnovna šola Prebold). Spremno besedo ob razstavi je pripravil umetnostni zgodovinar Matija Plevnik:

"Tradicija veleva, da se na začetku meseca maja, v Savinovem likovnem salonu v Žalcu, predstavljajo likovna dela učencev osnovnih šol Spodnje Savinjske doline. Gre za skupinsko, letno razstavo, na kateri so enakovredno zastopani učenci vseh šol in vseh razrednih stopenj. Prav tako so razstave tradicionalno plod skupnega nastopa likovnih pedagoginj in pedagogov, ki skupaj določijo vodilno temo. Letošnja tema predstavlja abstrakcijo in stilizacijo.

Abstrakcija pomeni nekaj odmisliti in odvzeti. V procesu abstrakcije se ustvarjalec odmakne od realistične podobe, ki jo preoblikuje, poenostavi ter ji tako vdihne drugačen izraz. Stilizacija pa je proces oblikovanja, upodabljanja z značilnimi in poenostavljenimi črtami, lastnostmi. Abstrakcija in stilizacija se lahko povezujeta ter sta obe lahko drobni, lahko sta delni ali popolni. Tako abstrakcija kot tudi stilizacija sodita v najstarejšo človeško dobo ustvarjanja, v prazgodovinsko dobo, ki ima svoje začetke pred približno 40.000 leti. Takratni človek si je naravo in njene pojave tolmačil preko umetnosti, ki je bila tesno prepletena z magičnim. Ta prvobitna umetnost je bila prežeta z abstraktnim in stiliziranim. Oba načina ustvarjanja sta kot upor posnemanju narave polno zaživela v 20. stoletju in med številnimi umetniki še vedno vztrajata.   

Na tej majski razstavi so enakovredno zastopane vse stopnje abstrakcije kot tudi stilizacije. Savinov salon se je ponovno prelevil v preplet plesa barv, oblik, kompozicij, domišljije in ustvarjalnosti. Likovna dela so opremljena s pojasnilnimi listki, ki nam z osnovnimi podatki omogočijo vpogled v zastavljeno likovno nalogo. Kot vedno so izredno domiselno združeni kiparstvo, slikarstvo in uporabna umetnost. Vse naštete likovne smeri sobivajo, tvorijo dialog, se dopolnjujejo. Ob ogledu razstave se lahko potopimo v svet domišljije, iznajdljivosti, ki sta najbolj značilni ravno za osnovnošolski svet.

Pohvala gre tudi avtoricama postavitve razstave, likovnima pedagoginjama Neli Šuler in Maji Koštomaj, ki sta sicer zelo zgoščeno razstavo organizirali v pestro, a pregledno celoto, ki odseva likovno izražanje in mišljenje osnovnošolcev. Vsem mladim ustvarjalkam, ustvarjalcem in njihovim 22 mentoricam ter mentorju želim uspešen zaključek šolskega leta in dolge, zanimive počitnice. V tem poletnem obdobju naj velja geslo: abstrahirajmo - odmislimo šolo!"

Matija Plevnik, univ. dipl. um. zgod.

V kulturnem programu so nastopile učenke I. osnovne šole Žalec: Gloria Kladnik (vokal), Lučka Krajnc (klavir) in Dejana Sekulić (violina). Razstavo je odprl župan Občine Žalec Janko Kos, z nami je bila tudi področna sekretarka za likovno umetnost na Zavodu za šolstvo Republike Slovenije mag. Natalija Kocjančič.

Razstava bo na ogled do 10. junija 2023. Odpiralni čas: od ponedeljka do petka od 10. do 17. ure, ob sobotah od 10. do 13. ure.

Vstop je prost.

Fotografije z odprtja razstave: Tone Tavčer

Galerija slik