Podeljena priznanja

Občine Žalec

Med najbolj pomembne dogodke v zgodovini našega okolja, ki so okrepili pomen Žalca v slovenskem prostoru, sodi II. slovenski tabor, ki je tu potekal 6. septembra 1868.

Ta dan je postal praznik Občine Žalec, zato je 6. septembra 2023, v Domu II. slovenskega tabora potekala slavnostna seja Občinskega sveta s podelitvijo občinskih priznanj, ki jih je podelil župan Janko Kos. 

Značko Občine Žalec za leto 2023 so prejeli:

 • Stanislav Košenina za dolgoletno prizadevno delo za ohranjanje kulture in kulturne dediščine v občini,
 • Franci Podbrežnik (v njegovi odsotnosti je prevzela priznanje njegova žena, Alenka Podbrežnik) za uspešno delovanje na kulturnem in zabavnem področju ter večletni prispevek k promociji Občine Žalec,
 • Darko Naraglav za 50 let novinarskega dela in dolgoletno aktivno medijsko delovanje v občini, 
 • Vipotnik Janez za uspešno vodenje podjetja in veliko podporo različnim društvom.

Plaketo Občine Žalec za leto 2023 so prejeli:

 • Zdenka Jan za dolgoletno uspešno in aktivno vodenje krajevne skupnosti Šempeter v Savinjski dolini, 
 • Špela Jovan za aktivno delovanje in vodenje skupine starejših ljudi za samopomoč,  
 • Uroš Žibret za dolgoletno aktivno in požrtvovalno delo pri PGD Ponikva in Gasilskem poveljstvu Občine Žalec.

Župan Občine Žalec Janko Kos je podelil tudi posebne zahvale za požrtvovalno delo v času letošnjih poplav. Te so prejeli:

 • Uroš Žibret, poveljnik Gasilskega poveljstva Občine Žalec,
 • Klemen Herle, namestnik poveljnika Gasilskega poveljstva Občine Žalec,
 • Matej Zupanc, poveljnik PGD Dobriša vas – Petrovče,
 • Matjaž Zahojnik, namestnik poveljnika PGD Vrbje,
 • Gašper Mastnak, predsednik KS Vrbje,
 • Niko Natek, predsednik KS Petrovče,
 • Škofijska Karitas Celje, zahvalo je prevzel Rok Metličar,  škofijski upravitelj Škofije Celje
 • Slovenska filantropija, Hiša sadeži družbe Žalec, zahvalo je prevzela dr. Barbara Lužar,
 • Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Žalec, zahvalo je prevzela Lora Pirmanšek Virant.

V kulturnem programu je nastopil Kitarski orkester Glasbene šole Risto Savin Žalec, ki ga vodi prof. Maruša Mirnik, z gosti - Mladinskim pevskim zborom OŠ Šempeter pod vodstvom prof. Katje Florjančič.

Svečani dogodek je pol ure pred proslavo napovedala Godba Zabukovica.

Fotografije: Tone Tavčer.

Galerija slik