Javna objava

Namere o sklenitvi neposredne pogodbe

ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec kot upravljavec objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za najem poslovnega prostora (Ponirkova postojanka pri Ribniku Vrbje) in pripadajočega dela zemljišča parc. št. 1976/54, k.o. Žalec.

Ponudbe za najem se pošlje v pisni obliki po pošti na naslov upravljavca ali po elektronski pošti: info@zkst-zalec.si do 15. 11. 2023.

Informacije o stvarnem in pravnem stanju nepremičnine dobijo interesenti na naslovu upravljavca, telefon: 03 712 12 58, e-naslov: info@zkst-zalec.si

Kontaktna oseba: Sara Martinčič 

Več informacij se nahaja v priponki.


Galerija slik