Javni poziv NAJ TRAJNOSTNA SKUPINSKA PUSTNA MASKA PUST 2024

za JZ Vrtci Občine Žalec in OŠ Občine Žalec

Predmet poziva je spodbujanje otrok v vrtcih in šolah občine Žalec h krepitvi trajnostnega zavedanja ter pomena etnološkega izročila z namenom ohranjanja tradicije in običajev ter razvoj podmladka trajnostnega turističnega dogajanja v občini Žalec in destinaciji Spodnja Savinjska dolina.  

Z javnim pozivom želimo spodbujati vrtce in šole k temu, da v svoje programe in aktivnosti vključijo čim več trajnostnih vsebin. Vzpodbuditi želimo aktivno sodelovanje pri soustvarjanju trajnostno usmerjenih turističnih prireditev in aktivnostih ZKŠT Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. Motivirati želimo vrtce in šole, da s krepitvijo trajnostnega zavedanja in vzpodbujanjem inovativnih idej in zamisli vidijo priložnosti miselnega in kreativnega razvoja naših najmlajših.

Na javni poziv za naj trajnostno skupinsko masko lahko prijavijo JZ Vrtci občine Žalec ter OŠ Občine Žalec - posamezne enote ali posamezni oddelki. Poročila prosimo oddajte v priloženem obrazcu Poročilo- Trajnostna maska 2024.

Poziv, poročila in kazalniki za ocenjevanje v prilogah.

Začetek javnega poziva je 9. januar 2024, rok za oddajo poročil pa 1. marec 2024.

Poročila s fotografijami oddajte na email: andrejka.gazovic@zkst-zalec.si ;

Dodatne infomacije dobite pri Andrejki Gazovič na tel. 03 714 03 91; ali email: andrejka.gazovic@zkst-zalec.si


Galerija slik