Zveza turističnih društev občine Žalec

Zveza je krovna organizacija, ki združuje vsa turistična društva v Občini Žalec.

V Zvezo turističnih društev Občine Žalec je na prostovoljni bazi združenih 15 društev. Ta so: TD Šempeter, TD Žalec, TD Galicija, TOD Lipa Gotovlje, TKD Levec, TŠD Liboje, TD Vrba Vrbje, TD Griže, TD Ponikva, Etnološko društvo »Hmeljarska vas«, TD Petrovče, Etnološko društvo Srečno, Društvo Savinjskih vinogradnikov, Savinjsko društvo gojiteljev malih živali občine Žalec in Združenje hmeljarjev Slovenije.

Zveza deluje od leta 2002 in uspešno izvaja številne akcije in projekte, kot so:

  • čistilne akcije, 
  • cvetlične tržnice,
  • prireditve, aktivno sodeluje v izboru za Najlepši kraj, hišo in kmetijo, 
  • izobraževanja, strokovne ekskurzije za člane društva,
  • izvebda prireditve ob svetovnem dnevu turizma. Letošnja nosi naslov Dan turizma - s koraki ponosa po sledeh dediščine.

Z organizacijo številnih prireditev, zabavnega in etnološkega značaja društva popestrijo življenja prebivalcem in gostom naših krajev.


Galerija slik