Fotografski natečaj "Naj fotka SSD"

projekta LAS SSD »Hmeljko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu/ HiP zgodba
 • NAMEN

Namen natečaja je ozaveščanje javnosti  o projektu LAS SSD »Hmeljko pripoveduje zgodbo o hmelju in pivu/ HiP zgodba«. Razpisuje ga vodilni partner ZKŠT Žalec na spletnem naslovu HiP zgodbe , ki je sofinanciran iz sredstev EKSRP. Natečaj poteka na območju turistične destinacije Spodnja Savinjska dolina. Več o projektu je dosegljivo na: ZKŠT Žalec HiP zgodba .

 • CILJNA SKUPINA

Natečaj je namenjen širši javnosti, ki jih zanima fotografija in ustvarjanje (polnoletnim domačinom destinacije Spodnja Savinjska dolina, mladim fotografom s soglasjem polnoletnega skrbnika, ljubiteljem fotografije),  s fokusom na doprinosu turističnemu razvoju destinacije SSD.

 • TEMA

Tema natečaja DESTINACIJA SPODNJA SAVINJSKA DOLINA – DOLINA ZELENEGA ZLATA je zelo raznolika in vključuje širok nabor možnosti za kreativno fotografsko izražanje in s tem deljenje osebnih pogledov in razumevanja naše doline skozi foto objektiv. Udeleženci so vabljeni, da skozi foto objektiv ujamejo vse vidike doline. To vključuje utrip doline, dogajanja, naravo, znamenitosti, kulturo, kulinariko, lokalne običaje, dogodke.

Namig:  Ujemite v trenutek vaš najljubši kotiček v domačem okolju, delite z nami zanimivost, skrito pred vsakdanom, vas navdušujejo slastni destinacijski okusi? Zakaj pa ne. Bi radi opozorili na izzive destinacije ali podali v foto objektiv podane rešitve sinergije turizma in vsakdanjega življenja lokalnega prebivalstva? Verjamem, da skozi vaše oči doživljate destinacijo čisto po svoje. Prepričajte nas z naj trenutki v fotografiji in doprinesite prepoznavnosti in razvoju turizma destinacije ter vašemu doživljanju Spodnje Savinjske doline.

 • TEHNIČNE ZAHTEVE FOTOGRAFIJ

V formatu JPG v najmanjši velikosti 5 mega pixlov – resolucija najmanj 2.592 x 1.944 oz. 300 dpi. Dovoljene so barvne ali črno-bele fotografije, v ležečem ali pokončnem formatu, obdelane ali neobdelane. S prijavljeno fotografijo se ne sme sodelovati na drugih natečajih. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, bodo izločene. 

Fotografiji mora biti obvezno priloženo:

- ime in priimek avtorja

- ime/naslov fotografije

- sporočilnost (izbirno) ter

- naslov.

 • NAČIN SODELOVANJA IN DOSTAVA FOTOGRAFIJ

Posameznik lahko sodeluje z največ dvema (2) fotografijama, ki jih pošlje na e-naslov ra.savinja@ra-savinja.si. Elektronski naslov prijavljenega bo tudi kontakt za obveščanje o rezultatih. Fotografije bodo zbrane in prikazane na spletnem naslovu HiP zgodbe  (zapisano bo vaše ime, kot ga boste navedli v e-pismu in naslov fotografije). Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. S sodelovanjem na natečaju prijavitelji soglašajo z navedenimi pravili. V kolikor komisija presodi, da poslana fotografija ne ustreza merilom natečaja, le-ta ne bo javno objavljena.

 • ZMAGOVALCI IN REZULTATI NATEČAJA

Komisija bo po zaključku  natečaja, 31. 03. 2024,  izbrala 20 fotografij, za katere bo omogočeno 14 – dnevno glasovanje publike, ki bo s kliki navijala za svoj izbor. Po glasovanju bodo razglašene 3 najbolje ocenjene fotografije.

 • NAGRADE IN PODELITEV NAGRAD

Avtorji 3 zmagovalnih fotografij bodo do zaključka projekta 31.5.2024 prejeli potrdila o sodelovanju v natečaju in praktično nagrado projekta HiP zgodba. Praktična nagrada bo vsebovala promocijski material projekta.  Nagrajenci bodo obveščeni na elektronski naslov, preko katerega bo razpisovalec prejel fotografijo s podatki. Objavljeni bodo na spletni strani.

 • KOMISIJA

Komisija bo pregledala in ocenila prejete fotografije v aprilu 2024 in predlagala 14 – dnevno glasovanje med 20-timi fotografijami. Do konca projekta 31.5.2024 bo podelila potrdila o sodelovanju in nagrade. Sestavlja jo osebje, ki deluje v okviru projekta in lokalni fotograf iz destinacije Spodnja Savinjska dolina.

 • MERILA OCENJEVANJA

-          skladnost s tematiko

-          kakovost

-          sporočilnost

-          izvirnost.

 • TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj se prične 18. 12. 2023 in traja do vključno 31. 03. 2024. Sledi izbor in 14 dnevno glasovanje. Do konca projekta 31.5.2024 bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci in fotografije.

 • LASTNIŠTVO FOTOGRAFIJ

Avtor fotografije je osebno odgovoren in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo, fotografije pa preidejo v trajno last partnerstva projekta HiP zgodba, ki jih lahko uporablja za potrebe projekta (brezplačno reproduciranje, objavljanje, oglaševanje, distribucijo v Sloveniji in tujini, razpolaganje brez omejitev).

 • POGOJI SODELOVANJA

Vsak avtor fotografij s poslanim sporočilom in fotografijo:

- brezpogojno sprejme pravila natečaja;

- obdrži avtorske pravice;

- prevzame vse civilne ali kazenske odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do fotografije ali uporabe

poslane fotografije pa tudi njihove vsebine in zato organizatorja izključuje te odgovornosti;

- preda prijavljene fotografije v trajno last in uporabo partnerstvu projekta HiP zgodba;

- pooblašča partnerstvo projekta, da objavi fotografije v okviru glasovanja, kot tudi razglasitve najboljših treh med

vsemi prejetimi fotografijami.

Odločitev komisije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati morebiti spornih podatkov. Vsak udeleženec se zavezuje, da je edini avtor poslane fotografije, da je le-ta izvirna, da ne krši pravic tretjih oseb in  ima v primeru, ko prikazuje subjekte, za katere je potrebno dovoljenje, le-to pridobljeno.

 • ZASEBNOST

Udeleženec pooblašča Razvojno agencijo Savinja in zunanje osebje, vključeno v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679 (GDPR), ki je v veljavi od  25. 05. 2018. Osebni podatki, ki jih poda udeleženec natečaja, bodo uporabljeni samo za stik s sodelujočimi v zvezi z natečajem in potrebami poročanja za projekt.

 • DODATNE INFORMACIJE

Organizator lahko spremeni te pogoje sodelovanja, če za to nastanejo vzroki. Morebitne spremembe bodo objavljene na spletni strani natečaja.

Vse dodatne informacije pridobite na ra.savinja@ra-savinja.si  (Alenka Doler) ali na jolanda.ivanusa@zkst-zalec.si (Jolanda Ivanuša).

V Žalcu, 18. 12. 2023

Galerija slik